fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา นาคะเกษียร ผู้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เซอร์อาเดลา พิศุทธ์สินธพ

  • 24 เม.ย. 2565
  • Admin
  • SLC

     ขอแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เซอร์อาเดลา พิศุทธ์สินธพ ประจำปีการศึกษา 2564 (ประเภทศิษย์เก่า)ได้แก่ "รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา นาคะเกษียร" ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่น 7 (เกลียวรุ้ง)