fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ และ ผศ.ดร.อัชฌา ชื่นบุญ ในโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งวิชาการ

  • 8 มี.ค. 2565
  • Admin
  • SLC

         วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ ในโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งวิชาการเป็น"รองศาสตราจารย์" และ ผศ.ดร.อัชฌา ชื่นบุญ ในโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งวิชาการเป็น"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"