fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

พัฒนาสมรรถนะ อสม. และผู้ดูแล เพื่อการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวแบบประคับประคอง

  • 1 เม.ย. 2564
  • Admin
  • SLC

วัน/เดือน/ปี   เวลา

เรื่อง

วิทยากร

 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2564

 08.00 - 08.15 น.

 ลงทะเบียน

 

 08.15 - 08.30 น.

 พิธีเปิดและแนะนำการก้าวสู่ปี 36 คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

 อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

 08.30 - 08.45 น.

 การดำเนินงานการสนับสนุนโครงการ

 President Rotary Club

 08.45 –  09.45 น.

 10.00 – 11.30 น.

 แนวคิดการดูแลแบบประคับประคอง

 กฎหมาย เกี่ยวข้องกับการดูแลแบบประคับประคอง

  

 ศ.แสวง  บุญเฉลิมวิภาส

 ผอ.ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์

 11.30 – 12.30 น.

 พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 12.30 – 14.00 น.

 บทบาทการดูแล  ผู้ป่วย และครอบครัว แบบประคับประคอง ของ อสม และ ผู้ดูแล

 ผศ.ดร.จินตนา   อาจสันเที๊ยะ

 14.00 - 15.30 น.

 ดูแลอย่างไรเพื่อให้ผู้ป่วยตายดี

 ญาติคลายกังวล และคลายโศกเศร้า

 ดร.พว.ปานตา  อภิรักษ์นภานนท์

slot deposit pulsa tanpa potongan