fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563

  • 2 ก.พ. 2565
  • Admin
  • SLC*** กำหนดการรับชุดครุยยังคงเป็นไปตามเดิม ***

การสั่งจองชุดครุยของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์สำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
 แนวปฏิบัติของบัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร  ข้อปฏิบัติและกำหนดการ Update 21 มกราคม 2565
 ประเมินคัดกรองโควิด-19 สำหรับ บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2562  ประเมินคัดกรองโควิด-19 สำหรับ บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2563
คลิปวีดีโอ
1.การเข้ารับปริญญาบัตร 2.การเปลี่ยนคณะ 
จุดจอรถสำหรับผู้เข้าร่วมพิธี

โหลดไฟล์จุดจอรถสำหรับผู้เข้าร่วมพิธี

 

 

Link และ QR Code ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ

เรียน บัณฑิต ทุกท่าน

          วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอความร่วมมือจากบัณฑิต ทุกท่าน โปรดตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ รุ่นปีการศึกษา 2563 โดยข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไป โดยท่านสามารถคลิ๊กไปที่ https://forms.gle/88QnDmkr8tyrZ5138