fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

  • 2 ก.ค. 2563
  • SLC

รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุน

 

ขั้นตอนผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ (สำรอง)

ผู้ที่มีรายชื่อติดตัวสำรอง ไม่ต้องเดินทางมาทำสัญญาในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

กรณีมีผู้รับทุนสละสิทธิ์ ผู้ให้ทุนจะเป็นผู้ติดต่อกลับไปยังผู้ติดสำรองตาม ลำดับ เพื่อนัดหมายต่อไป