fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 6

  • 25 มี.ค. 2562
  • สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 และผู้ใดที่สนใจสมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 มีนาคม 2562 รับจำนวนจำกัด รีบสมัครกันนะคะ