fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

สภาการพยาบาลเข้าตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เพื่อการขอรับรองสถาบันการศึกษา

  • 12 มี.ค. 2562
  • Admin
  • SLC

     สภาการพยาบาลเข้าตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เพื่อการขอรับรองสถาบันการศึกษา วิชาพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ รศ.สุปราณี อัทธเสรี (ประธานคณะทำงาน)ผศ.ภาวิดา พุทธิขันธ์ (ผู้ทำงาน) และ ดร.ลิลลี่ ศิริพร (ผู้ทำงานและเลขานุการ) ซึ่งได้เยี่ยมชมแหล่งฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน หอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา