fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

พิธีขอพรเปิดปีการศึกษา และพิธีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2561

  • 14 พ.ย. 2561
  • Admin
  • SLC

     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ “ จัดพิธีขอพรเปิดปีการศึกษา และพิธีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2561 ” พิธีต้อนรับนักศึกษาใหม่เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้บริหาร คณาจารย์ อีกทั้งยังเป็นธรรมเนียมนิยม ที่มุ่งให้เกิดความเป็นมิตร ความเป็นหมู่คณะ และสอดคล้องเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม การกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เพื่อก้าวเข้าสู่วินัยของสถานศึกษา ภายในวันงานได้รับเกียรติจาก คุณพ่อสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช เป็นประธานในพิธีเสกเข็ม (สัญลักษณ์ของวิทยาลัยฯ) เพื่อส่งต่อให้กับผู้แทนรุ่นพี่ ติดเข็มให้กับนักศึกษาใหม่ ผู้ที่จะสานต่ออัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ซึ่งก่อให้เกิดธรรมเนียมอันดีงาม และมีคุณธรรม 12 ประการเป็นหลักในการดำรงชีวิตสืบต่อไป