fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษาและต้อนรับนักศึกษาใหม่

  • 1 ธ.ค. 2558
  • Admin
  • SLC

     เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษาและต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมฟรานซิส โดยได้รับเกียรติจาก คุณพ่อโชคชัย  คูรัตนสุวรรณ เป็นประธานในพิธี 

ทั้งนี้ พิธีต้อนรับนักศึกษาใหม่ นักศึกษาใหม่จะได้รับเข็ม เครื่องหมายของวิทยาลัย  และรับจุดแสงประทีป จากประทีปราชการุญมิรู้ดับ ตามประเพณีอันดีงามของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คณะบาทหลวง คณะเซอร์ คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว