fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์เป็นศูนย์สอบ TOEFL เปิดสอบทุกวันเสาร์สิ้นเดือน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่...

  • 27 ก.ย. 2561
  • SLC

      วิทยาลัยเซนย์หลุยส์เป็นศูนย์สอบ TOEFL เปิดสอบทุกวันเสาร์สิ้นเดือน ในราคา 1,800 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ศูนย์ภาษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หรือ Download ใบสมัครและใบลงทะเบียน คลิก

      หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ 02-6755304-12 ต่อ 3120,5401