fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ฉลองศาสนนาม เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ

  • 1 ธ.ค. 2558
  • Admin
  • SLC

วันจันทร์ที่ 20  กรกฎาคม  2558 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองศาสนนาม เซอร์มาร์การิตา  กิจเจริญ

ท่านอธิการิณี โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์  ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นประธานร่วมทำพิธีมิสซา ณ วัดพระจิตเจ้า