fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8/6-8

  • 1 ธ.ค. 2558
  • Admin
  • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดพิธีมอบหมวก เสื้อ และมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2556

ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในรุ่นที่ 8/6 กลุ่มโรงพยาบาลบางประกอก 9, รุ่นที่ 8/7 - 8/8 กลุ่มวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จำนวน 134 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

*** ทางวิทยาลัยฯ ขอร่วมแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ***