fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3

  • 29 เม.ย. 2561
  • Admin
  • คณะกายภาพบำบัด

     ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มีกิจกรรมบริการวิชาการโดยให้การรักษาทางกายภาพบำบัดแก่นักวิ่งและประชาชนทั่วไป ณ สวนสุขภาพสมาคมแต้จิ๋ว โดยมี ผศ.สรายุธ มงคล อาจารย์ชไมพร แสงนนท์ และนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมเป็นตัวแทนของคณะฯ ในครั้งนี้