fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ภาพกิจกรรมการได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ของสิ่งประดิษฐ์ เก้าอี้อเนกประสงค์ ในงาน วันนักประดิษฐ์2561

  • 9 ก.พ. 2561
  • Admin
  • คณะกายภาพบำบัด

     ภาพกิจกรรมการได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ของสิ่งประดิษฐ์ "เก้าอี้อเนกประสงค์" ในงาน "วันนักประดิษฐ์2561" ของนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัล ในวันที่ 6 ก.พ. 2561 ณ ศูนย์นิทรรศและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ