fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

กิจกรรมงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ กายภาพบำบัด ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึง

  • 29 ม.ค. 2561
  • Admin
  • คณะกายภาพบำบัด

     เนื่องด้วยทางคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มีการจัดกิจกรรมงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ หัวข้อ "กายภาพบำบัด ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึง" ในอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าศาลาหลุยส์ มารีย์ ภายในงานมีกิจกรรมการให้ความรู้และการรักษาทางกายภาพบำบัดแบบองค์รวมแก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ