fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้ออกบูทแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • 29 ม.ค. 2561
  • Admin
  • SLC

     วันที่ 23 มกราคม 2561 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดยแผนกวิเทศและประชาสัมพันธ์และอาจารย์พรรณวดี สมกิตติกานนท์(อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา) ได้ออกบูทแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับชั้น ม.6 เป็นอย่างมาก