fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เข้ารับฟังการบรรยายแนะแนวหลักสูตรของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

  • 29 ม.ค. 2561
  • Admin
  • SLC

     วันนี้ (10 ม.ค.61) น้องๆ นักเรียนระดับชั้นม.6 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เข้ารับฟังการบรรยายแนะแนวหลักสูตรของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดยมีทีมแนะแนว ร่วมกับอาจารย์จิราภรณ์ อาจารย์คณะจิตวิทยา ร่วมบรรยาย