fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และ อาจารย์คณะจิตวิทยาได้ออกบูทแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์(บางเขน)

  • 29 ม.ค. 2561
  • Admin
  • SLC

     วันที่ 12 มกราคม 2561 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดยแผนกวิเทศและประชาสัมพันธ์ และอาจารย์พลภัทร เจริญเวียงเวชกิจ (อาจารย์คณะจิตวิทยา) ได้ออกบูทแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์(บางเขน)โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับชั้น ม.6 เป็นอย่างมาก