fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10-11

  • 29 ม.ค. 2561
  • Admin
  • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

      เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10-11 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์