fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้ออกบูทแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม

  • 29 ม.ค. 2561
  • Admin
  • SLC

     วันที่ 18 มกราคม 2561 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดยแผนกวิเทศและประชาสัมพันธ์ ????????ได้ออกบูทแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับชั้น ม.6 เป็นอย่างมาก