fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้ออกบูทแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียน นวมินทราชูทิศ กรุงเทพ

  • 22 ธ.ค. 2560
  • Admin
  • SLC

     วันที่ 15 ธันวามคม 2560 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดยแผนกวิเทศและประชาสัมพันธ์ อาจารย์ ภัทรกร มุขศรีนาค(อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา) ได้ออกบูทแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียน นวมินทราชูทิศ กรุงเทพ