fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้ออกบูทแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2

  • 22 ธ.ค. 2560
  • Admin
  • SLC

     วันที่ 14 ธันวามคม 2560 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดยแผนกวิเทศและประชาสัมพันธ์ ดร.พรรณวดี สมกิตติกานนท์ (อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา) ได้ออกบูทแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2