fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ตัวแทนนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นเพชรเจียระไน คว้ารางวัลชนะเลิศด้านงานวิจัยและด้านนวตกรรม

  • 1 ธ.ค. 2558
  • Admin
  • SLC

ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งผลการแข่งขันในครั้งนี้ นายวชิรวิชญ์ สิทธิศักดิ์ และนางสาวกรกนก นวตระกูลพิสุทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากงานวิจัยทางการพยาบาล เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการตั้งครรภ์และต้นทุนชีวิตกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น นอกจากนี้ ในวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม ในโครงการ "คนรุ่นใหม่ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีที่ 1" ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 2 แสนบาท ณ ลานอีเดน ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยกิจกรรมดังกล่าว ตัวแทนนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใต้ชื่อทีม The Smart Pink Ribbon ประกอบด้วย นางสาวนุชรี สิงซอม, นางสาวเพ็ญศิริ ประเสริฐเวด, นางสาวนพรัตน์ ต้อยบุญตาม, นางสาว อรณี เรืองเดช และนางสาวนงคราญ สมีดี คว้ารางวัลชนะเลิศ ด้วยผลงานนวตกรรม เรื่อง แอพพลิเคชั่นการป้องกันมะเร็งเต้านม และการฟื้นฟูสุขภาพหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ในการป้องกันมะเร็งเต้านมผ่าน SMART PHONE ซึ่งได้รับความร่วมมือในการออกแบบร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้การให้คำปรึกษา จาก ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ คณบดี และคณาจารย์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกท่าน เพื่อก้าวสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพในอนาคตค่ะ

{gallery}news/2557/4{/gallery}