fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

โครงการกายภาพบำบัดเซนต์หลุยส์มินิมาราธอนครั้งที่ 2

  • 12 พ.ย. 2560
  • Admin
  • คณะกายภาพบำบัด

     คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดงานโครงการกายภาพบำบัดเซนต์หลุยส์มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพในประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ รวมไปถึงผู้ที่บกพร่องทางการเคลื่อนไหว ผู้บกพร่องทางการได้ยิน โดยตลอดโครงการมีการจัดกิจกรรมให้บริการทางกายภาพบำบัด เช่น จัดกิจกรรมให้ความรู้นักวิ่งและตรวจลักษณะของเท้าเบื้องต้นและให้บริการทางกายภาพบำบัดบัดในนักวิ่งที่บาดเจ็บในวันที่มารับเสื้อและเบอร์วิ่ง ตลอดจนวันงานมีการบริการทางกายภาพบำบัดตลอดเส้นทางและหลังเส้นชัย