fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

มิสซาฉลองนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

  • 25 ส.ค. 2560
  • Admin
  • SLC

มิสซาฉลองนักบุญหลุยส์ และรับรางวัลสำหรับผู้ปฎิบัติงานนาน จัดขึ้นที่วัดเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยทางวิทยาลัยมีผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1. อาจารย์ เพิ่มพูล ธรรมเจริญ (คณะพยาบาลศาสต์ฝ่ายวิชาการ) ปฏิบัติงาน 20 ปี

2. นางสาว จิรพรรณทิพย์ กังสะดาน (พนักงานสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้) ปฏิบัติงาน 20 ปี

3. นางสาว ณนิตา พิศเพลิน (พนักงานศูนย์พัฒนานักศึกษา) ปฏิบัติงาน 15 ปี

4. นาง พงษ์ลัดดา ทรงถ้ำ (พนักงานแผนกธุรการและสารบรรณ) ปฏิบัติงาน 10 ปี

5. นางสาว นวภัสภร พลอยบ้านแพ้ว (เลขานุการคณะกายภาพบำบัด) ปฏิบัติงาน 10 ปี

6. นางสาว สาริศ ยิ้มเยื้อน (พนักงานประจำสำนักงานสภาวิทยาลัย) ปฏิบัติงาน 10 ปี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม