fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น12 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560

  • 5 ก.ค. 2560
  • Admin
  • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น12 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 การปฐมนิเทศนักศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับสถานที่ หรือทางมหาวิทยาลัยมากขึ้น จัดเพื่อนักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ความเป็นไปของทางมหาวิทยาลัย และได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาลัยที่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงสถาบันหรือที่ให้เราเรียนรู้ศึกษาตลอดการเป็นนักศึกษา ณ ห้อง 933 อาคารหว่านนาบุญ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ดูรูปภาพเพิ่มเติม