fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการกายภาพบำบัดเซนต์หลุยส์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

  • 4 มิ.ย. 2560
  • Admin
  • SLC

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการกายภาพบำบัดเซนต์หลุยส์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ทางคณะกายภาพบำบัดเล็งเห็นว่าการดำรงชีวิตในปัจจุบันมีความเร่งรีบและสถานที่ออกกำลังกายสาธารณะมีอยู่อย่างจำกัด เป็นปัจจัยหนึ่งของข้อจำกัดในการออกกำลังกาย ในปัจจุบันปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ได้ถูกสะท้อนผ่านทางสื่อ กระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวเห็นความจำเป็นของการออกกำลังกายเพื่อรักษ์สุขภาพ ดังนั้นคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตบุคลากรสายสุขภาพและอยู่ในเครือมิสซังคาทอลิกที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านสุขภาพและรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยหัวใจและบทบาทของวิชาชีพต่อกีฬาวิ่งและเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ประชาชนที่มาวิ่งเห็นถึงบทบาทของนักกายภาพบำบัดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้

ดูรูปภาพเพิ่มเติม