fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ศูนย์พัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 31

  • 21 พ.ค. 2560
  • Admin
  • SLC

     ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2560 ศูนย์พัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 31 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประชาชน องค์การบริหารท้องถิ่น และสถานีอนามัย และองค์กรทางศาสนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านหัวยาง ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก 3 คณะวิชาร่วมกันส่วนหนึ่งในการวางแผนการแก้ปัญหาด้านการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพร่างกาย ที่เกิดขึ้น ในชุมชน รวมถึงการดูแลสุขภาพจิตใจของคนในหมู่บ้าน ณ โรงเรียนวัดหัวยาง อ. มโนรมย์ จ. ชัยนาท