fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

โครงการจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2559

  • 1 เม.ย. 2560
  • Admin
  • SLC

     ศูนย์พัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดโครงการจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเพิ่มครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายและสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยที่บูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา สร้างความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประชาชน และองค์กรทางศาสนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนวัดนักบุญอันนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

     เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ประกอบไปด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะจิตวิทยา และ คณะกายภาพบำบัด ได้ร่วมจัดกิจกรรมให้น้อง ๆ จากประเทศเมียนมาร์ จุดมุ่งหมายเพื่อความสนุกสนาน อีกทั้งเป็นการออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพสมบูรณ์แล้วยังมีการพัฒนาขึ้นจนถึงมีการแข่งขัน เช่น แชร์บอล ฟุตบอล เก้าอี้ดนตรี เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสามารถในการเล่นกีฬา มีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ณ วัดนักบุญอันนา อ. เมือง จ. สมุทรสาคร