fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ร่วมกับคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

  • 7 พ.ย. 2560
  • Admin
  • SLC

   โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ร่วมกับคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยให้การรักษาทางกายภาพบำบัด ให้คำแนะนำ ส่งเสริม ป้องกัน การบาดเจ็บทางการกีฬาสร้างเสริมสุขภาพแก่ชมรมนักวิ่ง สมาคมแต้จิ๋ว ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สมาคมแต้จิ๋ว