fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

  • 31 มี.ค. 2560
  • Admin
  • SLC

     ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 "การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และมีทักษะด้านต่างๆรวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับสถาบัน นับเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการเรียนของนักศึกษา ผู้ปกครองควรที่จะได้รู้จักกับอาจารย์ของนักศึกษา รับรู้นโยบาย - แนวการสอน ระเบียบของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ทั้งสองฝ่ายจึงต้องติดต่อและร่วมมือกันพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข" ณ หอประชุมพรานซิส

ดูรูปภาพเพิ่มเติม