fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

กลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำอัตลักษณ์นักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

  • 19 มี.ค. 2560
  • Admin
  • SLC

     กลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำอัตลักษณ์นักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เชื่อมสัมพันธ์นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 วันที่ 18 - 19 มี.ค. 60 ณ บ้านเพชรสำราญ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นวิทยากร