fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ อบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปีการศึกษา 2559

  • 17 ก.พ. 2560
  • Admin
  • SLC

     16 -17 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ อบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างในการทำงาน และ ลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน ในสถานประกอบการ ให้ลูกจ้างมีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ที่ให้ความรู้ความเข้าใจต่อการฝึกอบรม โดย สถานีตำรวจดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง ณ อาคารหว่านนาบุญ วิทยาลัยเซนต์หุลยส์ 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม