fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 1/2559

  • 10 ก.พ. 2560
  • Admin
  • SLC

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 1/2559 เริ่มต้นด้วย พิธีบูชาขอบพระคุณโดย บาทหลวงเปาโล สุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์  ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ในลำดับต่อมา คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ได้รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ "การปฎิบัติงานตาม แนวมางสถาบันการศึกษาคาทอลิก" โดย บาทหลวงยอห์น ชัยยะ กิจสวัสดิ์ เจ้าอาวาส วัดเซนต์จอห์น ปิดท้ายด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บุคลากรทั้งองค์กรได้ทำร่วมกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กรให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดย บาทหลวง ชาร์ลส โบโรเมโอ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ณ หอประชุม frarcis fall อาคารเซนต์ไมเกิ้ล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม