fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้เข้าร่วม พิธีเปิดการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

  • 20 ม.ค. 2560
  • Admin
  • SLC

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้เข้าร่วม พิธีเปิดการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 โดย รองศาสตราจารย์ดร.เกรียงไกร กิจเจริญรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวรายงาน  เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร การให้บริการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งกิจกรรมในงานจัดให้มีการแสดง นิทรรศการของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ทั้งของรัฐบาลและเอกชน รวมมากกว่า 134 คูหา ในระหว่างวันที่19 - 20 มกราคม ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น