fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ร.ร รร.สุรศักดิ์มนตรี

  • 14 ก.พ. 2560
  • Admin
  • SLC

วันที่ 14 กุมพันธ์ 60 วิทยาลัยเซต์หลุยส์ เข้าร่วมกิจกรรม "งาน นิทรรศการ open house 2017 ศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาที่ยั่งยืน " โดยได้เชิญ อาจารย์ ชนันท์วัลย์ วุฒิธนโภคิน  จากคณะกายภาพบำบัด ร่วมให้ความรู้และความเข้าใจในการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านสายสุขภาพ ณ โรงเรียน สุรศักดิ์มนตรี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม