fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

วิทยาลัยเซต์หลุยส์ เข้าร่วมกิจกรรม "งานเปิดโลกแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 "

  • 9 ก.พ. 2560
  • Admin
  • SLC

วันที่ 9 กุมพันธ์ 60 วิทยาลัยเซต์หลุยส์ เข้าร่วมกิจกรรม "งานเปิดโลกแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 "  โดยได้เชิญ อาจารย์ ถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์ และ อาจารย์ สุณิสา คินทรักษ์ จากคณะจิตวิทยา ร่วมให้ความรู้และความเข้าใจในการเข้าศึกษาต่อสายสุขภาพ ณ โรงเรียนบางกอกวิทยา

ดูรูปภาพเพิ่มเติม