fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

โครงการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพ ปี 2560

  • 2 ก.พ. 2560
  • Admin
  • SLC

โครงการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพ ปี 2560 โดยวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้จัดทำโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้" ร่วมมือกับโรงเรียนสวนอนันต์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ อาคารปิติบำเพ็ญ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ดูรูปภาพเพิ่มเติม