fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

โครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6

  • 5 พ.ค. 2560
  • Admin
  • SLC

โครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6

วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560

ณ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

บทคัดย่อโครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6

 

*ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ทุกคนที่เข้าร่วมประชุม)

 

*ลงทะเบียนบทคัดย่อ (เฉพาะตัวแทนที่จะส่งผลงาน)

1.ข้อแนะนำ การจัดทำบทคัดย่อ

2.ข้อแนะนำ การจัดทำ oral presentation

3.ข้อแนะนำ การจัดทำ poster presentation

4.แบบประเมินการนำเสนอด้วยวาจาและแผ่นภาพ

1.  โปรดลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนภายใน วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 23.59 น.
 
2.  ชำระค่าลงทะเบียน ท่านละ 150 บาท ผ่านทางอาจารย์ผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัด
         ผศ.ดร.อัครเดช       ศิริพร                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         อ.ดร.พีร์มงคล         วัฒนานนท์             มหาวิทยาลัยมหิดล
         ผศ.สุขวิดา              มโนรังสรรค์            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         อ.นิภาพร                 เหล่าชา                 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
         อ.ศรัญญู                 หรูปานวงษ์            มหาวิทยาลัยรังสิต
         อ.ดร.ทิพวัลย์           มีแต้ม                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3.  หากมีข้อสงสัย ติดต่อ

     อ.อุษา ครุครรชิต (ประธานโครงการ) miss_usa_ka@hotmail.com  085-3674323 หรือ 02-6755304-12 ต่อ 5203

     อ.เขมภัค เจริญสุขสิริ (ประธานฝ่ายลงทะเบียน)   charoensuksiri.k@gmail.com   02-6755304-12 ต่อ 5205

     อ.ดวงฤดี ถาวร (ประธานฝ่ายวิชาการ:บทคัดย่อ) duangrudee_ta@hotmail.com    02-6755304-12 ต่อ 5205