fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SLC Knowledge

ผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน การสอบออนไลน์

  • 14 พ.ค. 2563
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • 301

Comment

Comments

  • image

    ผ่องศรี อิ่มสอน

    01/07/2563 22:10

    ดีมากค่ะที่นำเอา IT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สะดวกใช้ได้ทุกที่ที่มีwifi แต่การเรียนแบบออนไลน์ทั้งวันหรือทุกวัน จะทำให้น่าเบื่อ และไม่น่าสนใจ ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆด้วย ไม่ใช่สอนแบบออนไลน์ทุกวิชา

กรุณาทำการ LOG IN เข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

ใช้ User ระบบลาออนไลน์ ในการ Login เข้าระบบ.