fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SLC Knowledge

เทคนิคการสอน

  • 29 มิ.ย. 2561
  • คณะกายภาพบำบัด
  • 260

 

     
    

 

 

 

 

 

 

Comment

Comments

  • image

    วรวีร์ เต็มพร้อม

    29/06/2561 13:15

    ในบางรายวิชาให้นักศึกษาวาดภาพและเขียนชื่อโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะสอน ทำให้นักศึกษามีการทบทวนเนื้อหาก่อนเรียน ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น

กรุณาทำการ LOG IN เข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

ใช้ User ระบบลาออนไลน์ ในการ Login เข้าระบบ.