fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SLC Knowledge

Comment

Comments

 • image

  อัชฌา ชื่นบุญ

  08/06/2559 14:44

  การทำวิจัยให้สำเร็จอาจมีหลายองค์ประกอบ ซึ่งแต่ละคนมีเหตุผลและองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปออกไป อย่างไรก็ตาม กำลังใจและความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญ ขอเป็นกำลังใจให้กับนักวิจัยทุกท่านทำวิจัยต่อให้สำเร็จค่ะ

 • image

  สรายุธ มงคล

  11/06/2559 23:15

  งานวิจัยเริ่มต้นจากงานที่ง่ายๆแล้วค่อยพัฒนาเป็นงานที่ยากขึ้นก็ดีนะครับ อย่างน้อยได้ลองทำดูสักครั้งโอกาสที่พัฒนาก็จะเพิ่มสูงขึ้น

 • image

  นงคราญ วงษ์ศรี

  14/06/2559 08:51

  คณาจารย์และนักวิจัยทุกท่านที่มีหัวข้อวิจัย สามารถเริ่มเขียนโครงร่างตามแบบฟอร์มที่วิทยาลัยเตียมไว้ให้ และสามารถขอทุนสนับสนนการวิจัยภายในวิทยาลัยได้ โดยส่งโครงร่างวิจัยของท่านมาที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมวิชาค่ะ

 • image

  ผกาวลี พุ่มสุทัศน์

  17/07/2559 19:17

  อยากทำวิจัยที่มีคุณภาพ และสำเร็จตามที่มุ่งหวัง กำลังพยายามปรับความคิดและอารมณ์ตามที่หลายท่านนำเสนอ เพื่อการทำวิจัย ที่ต้องอาศัยการควบคุมใจตนเองให้ทำให้ได้ " ทุกคน สู้ สู้ ต้องมีสักวัน ที่ต้องทำได้"

 • image

  ศุภวรรณ ธนุภาพรังสรรค์

  21/07/2559 09:34

  การหา coaching ไม่ยากนะคะ้ แต่การที่จะทำวิจัยเริ่มใหม่ๆต้องมีพี่เลี้ยงในแบบ ระบบ Mentor และที่สำคัญที่สุดคือ ตัวเราเอง ต้องชนะใจตนเองให้ได้ การทำวิจัยเหมือนการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองสร้างปัญญาแก่เราได้ในที่สุดคะ่ ขอเป็นกำลังใจแก่ทุกท่านที่เริ่มทำเขียนโครงร่างนะคะ้

 • image

  จินตนา อาจสันเที๊ยะ

  21/02/2563 09:11

  หาหัวข้อวิจัยจากความสนใจ และหาเครือข่ายความร่วมมือ ชวนกันคิด ชวนกันทำ ชวนกันวิเคราะห์ ชวนกันหาเวทีนำเสนอในต่างประเทศ ก็จะเป็นแรงผลักทางหนึ่งที่จะพัฒนางานวิจัยให้ได้คุณภาพระดับสากลค่ะ แต่ต้องมีงบนำเสนอเตรียมไว้ด้วยทีมจึงจะไปได้ค่ะ

กรุณาทำการ LOG IN เข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

ใช้ User ระบบลาออนไลน์ ในการ Login เข้าระบบ.