fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

พนักงานจัดซื้อ

  • 16 ส.ค. 2566
  • Admin HR
  • HR

รายละเอียดงาน

ทำหน้าที่บริการจัดซื้อ/จัดจ้างอย่างถูกต้อง และทันเวลาใช้งาน ตรงตามที่ผู้บริหารอนุมัติ ครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่การคัดเลือกผู้ขาย
- เจรจาต่อรอง ก่อนขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
- ตรวจรับสินค้า/งานบริการ ประเมินผู้ขาย และบริการเบิกจ่ายวัสดุศึกษา วัสดุสำนักงาน ที่มีคุณภาพและคุ้มค่า
- สำรวจทรัพย์สินร่วมกับหน่วยงานที่ใช้ทรัพย์สินและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส - ปริญญาตรี ตรงตามสาขา และมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะการสื่อสาร เจรจาต่อรองและการประสานงาน
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน
- มีความระเอียดรอบคอบ บริหารจัดการตามคำสั่งซื้อได้ตรงตามเวลา
- มีทัศนคติสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
- มีความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่นสูง
- มีความสามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดัน

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร

ส่งใบสมัครงานออนไลน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130