fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการพยาบาล (ผู้ช่วยพยาบาล)

  • 11 ม.ค. 2566
  • Admin HR
  • HR

รายละเอียดงาน

1. ให้บริการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล แก่อาจารย์/ นักศึกษา/ บุคคลภายนอก
2. ให้บริการยืม - คืน อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
3. จัดเตรียม - เก็บอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการพยาบาลสำหรับรายวิชา
4. ดูแลงานห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (Simulation Lab Simman, Simmom)
5. บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติพยาบาล ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ด้วยการตรวจเช็คสภาพ ประสานงานการสอบเทียบ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์
6. จัดทำงบประมาณห้องปฏิบัติการพยาบาลประจำปี งบลงทุน/ งบพัฒนาห้องปฏิบัติการฯ/ งบรายวิชา
7. จัดทำสต๊อกวัสดุห้องปฏิบัติการพยาบาล
8. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน/ รายไตรมาส ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล/ พนักงานผู้ช่วยพยาบาล
- มีประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการพยาบาล
- มีความรู้หรือประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการพยาบาล/หรืออุปกรณ์การแพทย์
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กระตือรือร้น มีใจรักงานบริการ ไม่แพ้สารเคมี formalin ฟอร์มาลีน
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมพื้นฐาน

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร

ส่งใบสมัครงานออนไลน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130