fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

พนักงานทรัพยากรบุคคล (Admin)

  • 8 มิ.ย. 2565
  • Admin HR
  • HR
รายละเอียดงาน
1. งานสรรหาและคัดเลือก
2. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
3. งานอบรมพัฒนา 
4. ต่อใบอนุญาตทำงานต่างชาติ/ต่างด้าว
5. งานส่วนมากเป็นลักษณะของการประสานงาน บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 1-2 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
2. มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ สุจตริต ในการปฏิบัติงาน
4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์
ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 8.00 - 17.00 น. 

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร สมัคร Online

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130