fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน ถวายพระพรชัยมงคล

  • 11 ส.ค. 2565
  • SLC

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประจำปี พ.ศ. 2565