fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และที่ปรึกษาสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

  • 28 มี.ค. 2567
  • SLC

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และที่ปรึกษาสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ในโอกาสที่ได้รับมอบประกาศนียบัตร THAILAND - PSF ระดับ 4 ครูที่เป็นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพครู ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติภายในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 19

ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567
จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย