fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุดารัตน์ วงศ์จุลชาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์

  • 20 มี.ค. 2567
  • Admin
  • SLC

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุดารัตน์ วงศ์จุลชาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ โอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ขอพระเป็นเจ้า พระแม่มารีย์ นักบุญหลุยส์ โปรดประทานพระพร ให้ท่านมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง มีพลังในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อไป