fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

รศ.ดร.จินตนา อาจสันเที๊ยะ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

  • 31 ม.ค. 2565
  • Admin
  • คณะพยาบาลศาสตร์

ด้วย รศ.ดร.จินตนา อาจสันเที๊ยะ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ประเภท บูรณาการทั่วไปเอกสารประกอบ