fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์: จากทฤษฎีสู่มาตรฐานการปฏิบัติ”

  • 9 มิ.ย. 2566
  • SLC

โครงการอบรมเชิงวิชาการ

เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์: จากทฤษฎีสู่มาตรฐานการปฏิบัติ”

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ผ่านระบบ Online โปรแกรม Zoom Meeting

รายละเอียด